Wybierz SZÓSTKĘ...

Drukuj 

 

Klasa Dziennikarsko-Artystyczna 

 

 

 

Klasa  Humanistyczno-Prawnicza

 

 

 

 
 

Klasa Ratownictwa Wodnego

 

 

Uczniowie Klasy ratownictwa Wodnego uzyskają w toku nauki dodatkowe uprawnienia:

-  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na Ratownika Wodnego
-  Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Licencja Sternika Motorowodnego
- Licencja Płetwonurka KDP/CMAS (P1)

 
 

Klasa Mistrzostwa Sportowego