Olimpiada Solidarności

Drukuj

Na prośbę Współorganizatora konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego publikujem w załączeniu informację o konkursie i wizycie studyjnej laureatów w Gdańsku, która odbędzie się w dniach 08 - 11 kwietnia 2018 r.

Konkurs „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej. Tematyka konkursu swym zasięgiem obejmuje lata 1970 -1990.