Serwis archiwalny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku
(pełnił rolę oficjalnego serwisu szkoły do dnia 31 sierpnia 2019 r.) 

REGULAMIN wypożyczania podręczników

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH uczniom

Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 oraz Gimnazjum nr 6 w Gdańsku

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

 

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu Biblioteki Szkolnej.

 

  1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

 

  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres danego roku szkolnego; należy je zwrócić najpóźniej w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego termin zwrotu ulega przedłużeniu do terminu w/w egzaminu.

 

  1. Udostępniane książki należy chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zgubieniem oraz obłożyć w okładki na czas ich użytkowania. Zabrania się dokonywania w nich jakichkolwiek wpisów, notatek, rysunków. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub wymiany okładki.

 

  1. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. stanowią ich integralną część.

 

  1. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 

  1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników.

 

  1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki szkolnej wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

  1. Wypożyczający potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 

  1. Rodzic ucznia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia przez jego dziecko wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Free Joomla! templates by AgeThemes