Serwis archiwalny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku
(pełnił rolę oficjalnego serwisu szkoły do dnia 31 sierpnia 2019 r.) 

KALENDARZ ZSO NR 6

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 SKOCZ DO:


 

 

TERMIN

WYDARZENIE

MIEJSCE

UWAGI

30.08.2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:12:00

Aula

Podsumowanie   klasyfikacji i pracy w roku szkolnym 2016/2017 regulaminy:  porządkowy, wycieczek, dyżurów,

zespoły przedmiotowe

i zadaniowe.

31.08.2017


Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:10:00

Aula

Kalendarz roku szkolnego,

sprawozdanie

z nadzoru i ewaluacji za rok 2016/2017,

zmiany statutu, WSO,

regulamin  rady pedagogicznej,

e-dziennik.

04.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego:

- Klasy LO – godz. 9:00

- Klasy drugie i trzecie gimnazjum  godz. 10:00

- Wszystkie klasy SP – godz. 10:30Hala sportowa


05.09.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 15:00


Spotkanie z rodzicami klas pierwszych liceum 17:00

Aula
Aula

WDN - 2017/2018

Plan pracy w roku szkolnym 2017/2018,

analiza wyników egzaminów i wnioski

do pracy w roku szkolnym 2017/2018 – zespoły przedmiotowe.

Program wychowawczy ZSO,

kalendarz imprez              i uroczystości szkolnych

12.09.2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 15:00

Spotkania  wychowawców 
z rodzicami

godz.: 17:00
Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 18:00

Aula


Sale lekcyjne


Czytelnia LO

SP sala 011

Sprawy wychowawcze, program wychowawczy, plan nadzoru pedagogicznego, plan ewaluacji.


- Klasy trzecie gimnazjum godz. 16:45-aula

- Klasy trzecie LO 
godz. 17:15 - aulaprogram wychowawczy szkoły, ubezpieczenie, program profilaktyczny

13-15.09.2017

Wyjazd integracyjny klas pierwszych LO

Ślubowanie

Władysławowo/Hel

 

26.09.2017

Spotkania zespołów przedmiotowych 
i zadaniowych - godz.  15:15

Aula

Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów. Omówienie i analiza wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych w klasach drugich.

06.10.2017Ślubowanie klasy pierwszej SP 9:30

Aula

 

14.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej

--------------------- 

24.10.2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:15:00Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30


Spotkania  wychowawców 
i nauczycieli z rodzicami

Godz.: 17:00

Aula

LO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011


Sale lekcyjne

 

11.11.2017

Święto Niepodległości

------------------------- 

14.11.2017

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:15:00
Spotkania zespołów przedmiotowych  

i zadaniowychSpotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30


Indywidualne spotkania  wychowawców

i nauczycieli z rodzicami

godz.: 17:00-18:00

AulaLO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011


Sale lekcyjne

Procedury przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego 
i gimnazjalnego,

omówienie i analiza wyników  egzaminów gimnazjalnych i maturalnych,

program działań 
na podstawie analizy wyników egzaminów.


21-24.11. 2017

Próbny egzamin maturalny  z OPERONEM

Sale lekcyjne

Uczniowie klas trzecich LO

05-07.12.2017

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM

Sale lekcyjne

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum

05.12.2017
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:15:00
Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30


Spotkania  wychowawców

i nauczycieli z rodzicami

Godz.: 17:00

aula


LO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011


Sale lekcyjne
Informacja o ocenach na pierwsze półrocze,  zagrożenia oceną  niedostateczną


PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.-31.12.2017

06.01.2018

Święto Trzech Króli

-------------------------

 

09.01.2018Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:15:15Aula
23.01.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja godz.15:15

Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30


Spotkania  wychowawców

i nauczycieli z rodzicami

Godz.: 17:00

AulaLO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011

Sale lekcyjne

Ostateczny termin wystawiania ocen  za

I półrocze do 19.01.2018

Oceny za I półrocze


FERIE ZIMOWE 29.01-11.02.2018

13.03.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

godz. 15:00


Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30Spotkania  wychowawców  
i nauczycieli z rodzicami

Godz.: 17:00

Aula
LO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011


Sale lekcyjne

–Procedury organizacji

i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

- rodzice klas trzecich gimnazjum- godz. 16:45 aula –procedury organizacji

i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.


- Informacja o ocenach, zagrożenia oceną  niedostateczną na koniec roku klas trzecich LO.

22-24.03.2018

Rekolekcje kościoła katolickiegoSpotkania zespołów przedmiotowych

i zadaniowych

Godz.:12:30

 

Odbywa się pięć  pierwszych lekcji wg planu – LO

Trzy pierwsze lekcje Gim. I SP

kl.III LO próbna matura ustna  z języka polskiego i angielskiego


WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29.03-03.04.2018

18.04.2018

Egzamin Gimnazjalny – część humanistyczna

Godz.:9:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

19.04.2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY – część matematyczno-przyrodnicza

Godz.:9:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

20.04.2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY – język obcy nowożytny

Godz.:9:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

24.04.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

Godz.:14:00

Aula

- klasyfikacja klas III LO

– procedury organizacji

i przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

27.04.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III LO

GODZ.:12:00

Aula

 

02.05.2018

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

04.05.2018

EGZAMIN MATURALNY

–PP język polski

godz.: 9:00

- PR język polski

godz.: 14:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

07.05.2018

EGZAMIN MATURALNY

–PP matematyka

godz.: 9:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

08.05.2018

EGZAMIN MATURALNY

- PP język angielski

godz.: 9:00

- PR język angielski

godz.: 14:00

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

 

09.05-23.05.2018

EGZAMINY MATURALNE

Zgodnie z harmonogramem CKE

Zajęcia

w gimnazjum

i liceum wg planu

 

22.05.2018


Spotkania zespołów przedmiotowych
i zadaniowych

Godz.:15:00


Spotkanie Rady Rodziców

Godz.: 16:30Spotkania  wychowawców  

i nauczycieli z rodzicami

Godz.: 17:00
Aula

LO, Gim. czytelnia 102

SP sala 011


Sale lekcyjne


Analiza i wnioski do pracy na podstawie wyników próbnych egzaminów 
w klasach drugich.


Informacja o ocenach, zagrożenia oceną  niedostateczną na koniec roku szkolnego.


28.05 – 30.05.2018

klasy drugie gimnazjum (egzaminy próbne) test diagnostyczny– część humanistyczna 
i matematyczno-przyrodnicza,

klasy drugie liceum 
z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego.

Sale lekcyjne

 

31.05.2018

Boże Ciało

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych 

01.06.2018

Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych

--------------------

 

15.06.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:15:00

- klasyfikacja

- wnioski o stypendia

 

Ostateczny termin wystawiania ocen   rocznych do 13.06.2018,

procedury egzaminów poprawkowych i promocji warunkowej,

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe,

zadania na egzaminy część ustna i pisemna do 18.06.2018 godz. 9:00

21.06.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Godz.:12:00 

Podsumowanie pracy 
w roku szkolnym 2017/2018,

sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych

i zadaniowych.

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

SALA TEATRALNA

godz.: 8.30 Szkoła Podstawowa

godz. 9.30: 

godz. 10.oo LICEUM

03.07.2018

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

   

21.08.2018

Egzamin maturalny 
w terminie poprawkowym – część pisemna

   

22.08.2018

Egzamin maturalny 
w terminie poprawkowym – część ustna

   

27.08-31.08.2018

Egzaminy poprawkowe

 

Harmonogram zostanie podany  18.06.2018 r.

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Gdańsku.

W skład zespołu szkół wchodzą:

  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu z Oddzialami Gimnazjalnymi
    (Klasy gimnazjalne przy liceum powstały w wynioku likwidację przez reformę szkolną w 2017 r. Gimnazjum Nr 6 w Gdańsku)

  • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94
    spms94.pl
Free Joomla! templates by AgeThemes