DO KOŃCA LETNICH WAKACJI pozostało:

Zajęcia wspomagające i rozwijające w tym koła  w roku szkolnym2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia wspomagające:

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

1.

Terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

Kl. I- VIII SP, GIM. LO, według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

2.

Terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

Kl. I- VIII SP, GIM. LO,

według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

3.

Przygotowanie do matury

Dariusz Szymikowski

kl. IIIA

Piątek 8.00-8.45

4.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów z dyskalkulią

Lidia Lenkiewicz

Anna Walerzak-Więckowska

Klasa II LO

wtorek 10:45-11:30

5.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów z dyskalkulią

Lidia Lenkiewicz

Anna Walerzak-Więckowska

Klasa III LOKlasa VIII B

piątek

8:00-8:45


pon.12:40-13:25

6.

Zajęcia dodatkowe z matematyki – przygotowanie do egzaminu maturalnego

Lidia Lenkiewicz

Klasa II / III LO

piątek

13:40-14:25

7.

Język angielski zaj. wyrównawcze przygotowujące do matury ustnej

Katarzyna Tomaszewicz

3 klasy LO

Czwartek 13.40-14.25

8.

Język angielski KONSULTACJE

Katarzyna Tomaszewicz

3 klasy LO

PON 15.30

9.

Przygotowanie do matury z geografii

Joanna Bilińska-Miszczyszyn

Klasy III i II LO

Od połowy października co drugi czwartek od 14.35

10.

Przygotowanie do egzaminu  maturalnego z biologii.

Lucyna Jarosz

Dla chętnych z

klas III LO

Czwartek godzina 14:35

11.

Przygotowanie do matury

Hanna Szulman-Kudrin

kl. IIIA/B

Piątek 8.00-8.45

12.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Hanna szulman-Kudrin

Klasy trzecie

Wtorek 8.00-8.45 (co drugi tydzień)

13.

Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego.

Natalia Grzeszczuk

Mariola Pobidyńska

III A

III B

co 2 tygodnie

MP – środa 14.35

NG – czwartek 13.35


14.

Testy maturalne

Monika Nowik

III C

wtorek/piątek

16:15-17:45


15.
Język niemiecki dla maturzystów

Dorota Suchocka

III A,C

IB

środa 7:10

16.Język polski dla maturzystówBożenna Sucharska

 

Środa 3 lekcja 9:50-10:35

17.


Angielskie pogotowie językowe
Hanna Pilecka

III A i B LO

Poniedziałek 13:40 – 14:25 sala 311

18.


Język hiszpański – pogotowie do matury
J. Spławska

III A

Czwartek 7:30-8:00

Piątek od 13:30

19.


Konsultacje

Anna Bobowska

Kl. I, II, III Lo

Wtorek co drugi tydzień 15:25-16:15

Zajęcia rozwijające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

Cele zajęć

1.

Zajęcia z podstaw dziennikarstwa

Artur Zwolak

Klasa ID/LO

Czwartek 8.45-9.40

Piątek 8.00-8.45

 

2.

Wolontariat

Katarzyna Grecka

Kl. licealne

Wtorki 1/2w miesiącu

 

3.

Koło Języka Angielskiego  ( English Club) 

Falandysz Elżbieta

kl I A ,I B Liceum

Czwartek godz / 14.25-16.15/   sala 204

Co 2 tygodnie

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne języka angielskiego, kultura krajów anglojęzycznych, słownictwo, projekty językowe. 

4.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Dariusz Szymikowski

klasy licealne

Poniedziałek po 15.20/. Wtorek 8.00-8.45 (co drugi tydzień). Ponadto kontakt internetowy.

 

5.

Zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

Chętni  z klas I LO

10 lekcja
we wtorek

 

6.

„gra miejska” zwiedzanie Gdańska z mapą i aplikacją mobilną

Joanna Bilińska-Miszczyszyn

Małgorzata Płóciennik

Dla wszystkich (chętnych) uczniów ZSO nr 6

Wybrane soboty

 

7.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Hanna Szulman-Kudrin

klasy licealne

Termin ruchomy

kontakt internetowy.

 

8.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

Klasy licealne

Termin ruchomy

wtorek

 

9.

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji prawnej

Hanna Szulman-Kudrin

Fundacja Teneo

Cała szkoła

W zależności od harmonogramu i planu współpracy

 

10.

Kontynuacja projektu Wilno – Gdańsk (opracowanie mapy interaktywnej z wileńskimi artefaktami w Gdańsku).

Joanna Bilińska – Miszczyszyn

Mariola Pobidyńska

II D (wybrani uczniowie)

nieregularnie

 

11.

Moi przodkowie – genealogia rodu.

Joanna Bilińska – Miszczyszyn

Mariola Pobidyńska

zainteresowani uczniowie LO

nieregularnie

 

12.

Klub Filmowy – filmy związane z epokami historycznoliterackimi; przygotowanie do odbioru tekstów kultury (w tym – noc filmowa).

Natalia Grzeszczuk

Mariola Pobidyńska

dla klas pierwszych LO

Raz w miesiącu (drugie czwartki miesiąca)

 

13.
E-kreatywne Dziennikarstwo Internetowe

Jan Korczyński

Dla chętnych uczniów LO

W internecie za zgodą rodziców

Rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych

14.Szkoła Młodego Programisty
Jan Korczyński

Dla chętnych uczniów

W internecie za zgodą rodziców

Indywidualny rozwój informatyczny

 

Zajęcia wspomagające i rozwijające w tym koła  w roku szkolnym2018/2019

KLASY GIMNAZJALNE

Zajęcia wspomagające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

1.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Dariusz Szymikowski

kl. 3d

Poniedziałek  8.00-8.45 (co drugi tydzień)

2.

 matematyka - zajęcia wyrównawcze

Renata Korpus-Piskorska

3d gim

Piątek 13:40-14:253.

Przygotowanie do egzaminu

Alicja Bryłkowska

3 gim

Wtorek 7:05-7:504.Przygotowanie do egzaminu j. polski

Iwona Grajoszek

3 c,D

Czwartek 8:00-8:45


5.
Przygotowanie do egzaminów historia

E. Wenecka

3 A,B,C

Wtorek 7:05-7:50


6.
Przygotowanie do egzaminów j. angielski

Mariola Górska

3 B,C,D

Czwartek 7:05-7:50 od stycznia


7.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Robert Lewandowski

3A,B,C,D

Piątek 7:05-7:50

8.Matematyka

R. Piskorska

Kl. 3

Piątek 14:30-15:15 (co 2 tygodnie)

9.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego


  1. Bobowska

Kl. 3

Wtorek 15:25-16:15 ( co dwa tygodnie)

10
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Małgorzata Płóciennik

Kl. 3

Środa 15:20

 

Zajęcia rozwijające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

Cele zajęć

1.

Wolontariat

Katarzyna Grecka

gim.

wtorki ½ w miesiącu

 

2.

Zajęcia z geografii przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Małgorzata Płóciennik

Klasa gimnazjalne, uczniowie – według potrzeb

Zajęcia ustalane doraźnie według potrzeb uczniów

Zajęcia z geografii przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

3.

Koło turystyczne

Małgorzat Gniotyńska

3 b

1 sobota w miesiącu

 

4.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz.polskiego

Iwona Grajoszek

Klasy gimnazjalne

Czwartek 8.00

 

5.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Dariusz Szymikowski

kl. 3d

Poniedziałek 8.00-8.45 (co drugi tydzień). Ponadto kontakt internetowy.

 

6.

Zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

Chętni  z klas 4-8

10. lekcja
we wtorek

 

7.

„gra miejska” zwiedzanie Gdańska z mapą i aplikacją mobilną

Joanna Bilińska-Miszczyszyn

Małgorzata Płóciennik

Dla wszystkich (chętnych) uczniów ZSO nr 6

Wybrane soboty

 

8.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Hanna Szulman-Kudrin

kl. 3 gimnazjum i

Termin ruchomy

kontakt internetowy.

 

9.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

Klasy gimnazjalne

Termin ruchomy

wtorek

 

10.
Przygotowanie do konkursów i olimpiad

Elżbieta Wenecka

Klasy gimnazjalne

wtorek lub czwartek na umówioną godzinę

powtórzenie i poszerzenie wiadomości


11.

Siatkówka WF

Nauczyciele WF

uczniowie ZSO NR 6

poniedziałek 16:15-17:15

rekreacjaZajęcia wspomagające i rozwijające w tym koła  w roku szkolnym2018/2019

Szkoła podstawowa

Zajęcia wspomagające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

1.

Terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

Kl. I- VIII SP, GIM. LO, według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

2.

Terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

Kl. I- VIII SP, GIM. LO,

według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

3.


Zajęcia utrwalające materiałAgnieszka Butkus

Kl. VIII

czwartek 7:15-8:00

4.

Zajęcia wyrównawcze
Agnieszka Wierzbicka-Bednarek

KL. VIII


środa 7:15-8:00

co 2 tygodnie

5.


Zajęcia wyrównawcze-fizykaRobert Lewandowski

Kl. VII A

piątek 7:05-7:50

6.


Uzupełniające zajęcia żeglarskieAldona Zawalska

Kl. IV-VIII SP

środa 16:00-17:30 przystań NCŻ
Zajęcia rozwijające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

Cele zajęć

1.

Wolontariat

Katarzyna Grecka

     

2.

Zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

Chętni  z klas 4-8 oraz z I LO

8 lekcja
w czwartek

 

3.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

Klasy SP

Termin ruchomy

wtorek

 

4.
Internetowe kółko dziennikarskie
Jan Korczyński

chętni uczniowie z klas 4-8

wirtualnie w sieci za zgodą rodziców

rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych

5.

Szkoła młodego programisty


Jan Korczyński

chętni uczniowie z klas 4-8

wirtualnie w sieci za zgodą rodziców

indywidualny rozwój

 

 

DYREKCJA SZKOŁY

 

  • Mariusz Pluta - Dyrektor ZSO nr 6 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

  • Anna Jundził - Wicedyrektor  (e-mail: wiceTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

  • Beata Słomion - Wicedyrektor  (e-mail: wiceTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

  • Michał Rychlicki - Wicedyrektor d.s. sportowych (e-mail: wiceTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
     
 

 

    Lista kadry pedagogicznej ZSO nr 6 w układzie alfabetycznym 

 

   IMIĘ

   NAZWISKO

   PRZEDMIOT NAUCZANIA:

  Joanna

  Abramowicz-   Jałoszyńska

 

  ks. Dominik

  Ambrosiewicz

   Religia 

  Mariusz

  Ambroziak

  Trener Kajakarstwa

  Maria

  Angel

 Wychowanie Fizyczne

  Aleksandra

  Białk

  Zajęcia Artystyczne

  Alina 

  Bielińśka

 

  Dariusz

  Biernacki

  Geografia

  Joanna

  Bilińska-     Miszczyszyn

  Geografia

  Janusz

  Birukowicz

  Wychowanie Fizyczne

  Anna

  Bobowska

  Chemia

  Joanna

  Bojahr

  Język Polski

  Alicja

  Bryłkowska

  Matematyka

  Agnieszka

  Butkus

  Język Niemiecki

Barbara

Dąbrowska

 

  Dorota

  Dąbrowska

  Biblioteka SPMS nr 94 i  Gimnazjum

Anna

  Dyk-Romanowska

  

  Elżbieta

  Falandysz

  Język Angielski

  Mariola

  Górska

  Język Angielski

  Katarzyna

 Grecka

  

Julita

Groenweld_Pawelec

 

  Natalia

  Grzeszczuk

  Język Polski

  Iwona

Grajoszek

  Język Polski

  Żaneta

  Grączyńska

  Nauczyciel wspomagający

  Agnieszka

  Humięcka

  Wychowanie fizyczne, Trener Tańca

  Jan

Jackowicz Korczyński

  Informatyka, Etyka
Multimedia i Dziennikastwo

  Bogumiła

  Jarosz

  Pedagog Szkolny LO

  Lucyna

  Jarosz

  Biologia

  Anna

  Jundziłł

  Chemia, Informatyka, Wicedyrektor ZSO nr 6

  Piotr

  Kamola

  Trener Żeglarstwa

Filip

Kazula

 

  Remigiusz

  Koniecko

  Zajęcia artystyczne (fotografia)

  Adam

  Korol

  Trener Wioślarstwa (oddelegowany do Sejmu RP)

  Renata

  Korpus-     Piskorska

  Matematyka

  Marzena

  Kowalczyk-         Swirydowicz

  Przedsiębiorczość

  Agnieszka

  Krause

  Wychowanie Fizyczne

  Rafał

  Krause

  Historia

  Grzegorz

  Kwiatkowski

  Trener Kajakarstwa

  Małgorzata

  Lechowska

  Język Angielski

  Lidia

  Lenkiewicz

  Matematyka

  Robert

  Lewandowski

  Technika, Fizyka

Rafał

Lew-Ostik Kostrowicki

 

  Tomasz

  Lisewski

  Trener Wioślarstwa

  Magdalana

  Łopato

  Trener Wioślarstwa

  Małgorzata

  Łukaszewicz-        Gniotyńska

  Biologia, Przyroda

  Mateusz

  Majkowski

  Religia

  Jolanta

  Meller

  Matematyka

  Jolanta

  Mroczkowska

  Biblioteka VI Liceum
Roczny urlop

  Monika

  Myszk

  Wychowanie fizyczne, Trener Wioślarstwa

  Monika

  Nowik

  Matematyka

  Barbara

  Opoczyńska

  Język Angielski

Lucyna 

Osiej

 

  Wojciech

  Osowski

  Wychowanie Fizyczne i Zajęcia Sportowe

  Andrzej

  Petrykowski

  Wychowanie Fizyczne i Zajęcia Sportowe

  Hanna

  Pilecka

  Język Angielski

  Mariusz

  Pluta

  Trener wioślarstwa, dyrektor ZSO nr 6

  Mariola

  Pobidyńska

  Język Polski, Wiedza o Kulturze

  Anna

  Przewoźna

  Wychowanie Fizyczne

Bartosz

Pszczółkowski

 

  Patryk

  Pszczółkowski

  Trener Wioślarstwa

  Barbara

  Rudnicka

  Wychowanie do Życia w Rodzinie

  Michał

  Rychlicki

  Trener Wioślarstwa, Wicedyrektor d.s. Sportowych

  Iwona

  Sokołowska

  Wychowanie Fizyczne, Informatyka

  Joanna

  Spławska

  Język Hiszpański

  Bożenna

  Sucharska

  Język Polski,
Wiedza o kulturze

  Dorota

  Suchocka

  Język Niemiecki

  Hanna

  Szulman-Kudrin

  Wiedza o Społeczeństwie

  Dariusz

  Szymikowski

  Historia

Rafał

Śnieżko

 

  Katarzyna

  Tomaszewicz

  Język Angielski

Anna

Walerzak - Więcławska

 

  Iwona

  Tomaszewska

  Język Angielski

  Adam

  Warchoł

  Wychowanie fizyczne, trener

  Elżbieta

  Wenecka

  Historia

  Agnieszka

  Wierzbicka-Bednarek

  Fizyka
Informatyka

Adam

Władek

 

  Hanna

  Wołejko- Wołejszo

  Biologia, Przyroda

  Iwona

  Wróblewska

  Nauczyciel Wspomagający, Świetlica

  Aldona

  Zawalska

  Trener Żeglarstwa

  Tomasz

  Zbierski

  Historia

Kamil

Zwolak

 

Podkategorie

  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

obejmuje szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
 z oddziałami gimnazjalnymi
(dawne Gimnazjum nr 6)

oraz 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94
zobacz osobny serwis: spms94.pl

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

Free Joomla! templates by AgeThemes