Zajęcia dodatkowe: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Drukuj

Zajęcia wspomagające i rozwijające w tym koła  w roku szkolnym2018/2019

Szkoła podstawowa

Zajęcia wspomagające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

1.

Terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

Kl. I- VIII SP, GIM. LO, według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

2.

Terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

Kl. I- VIII SP, GIM. LO,

według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

3.


Zajęcia utrwalające materiałAgnieszka Butkus

Kl. VIII

czwartek 7:15-8:00

4.

Zajęcia wyrównawcze
Agnieszka Wierzbicka-Bednarek

KL. VIII


środa 7:15-8:00

co 2 tygodnie

5.


Zajęcia wyrównawcze-fizykaRobert Lewandowski

Kl. VII A

piątek 7:05-7:50

6.


Uzupełniające zajęcia żeglarskieAldona Zawalska

Kl. IV-VIII SP

środa 16:00-17:30 przystań NCŻ
Zajęcia rozwijające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

Cele zajęć

1.

Wolontariat

Katarzyna Grecka

     

2.

Zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

Chętni  z klas 4-8 oraz z I LO

8 lekcja
w czwartek

 

3.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

Klasy SP

Termin ruchomy

wtorek

 

4.
Internetowe kółko dziennikarskie
Jan Korczyński

chętni uczniowie z klas 4-8

wirtualnie w sieci za zgodą rodziców

rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych

5.

Szkoła młodego programisty


Jan Korczyński

chętni uczniowie z klas 4-8

wirtualnie w sieci za zgodą rodziców

indywidualny rozwój